Čemu je třeba věnovat pozornost při návrhu projektu z optických vláken?

- Oct 17, 2020-

V aplikaci horizontálního subsystému&"; vlákno na plochu GG"; a měděný kabel jsou doplňkové a nepostradatelné.


Optické vlákno má své jedinečné výhody, jako je velká přenosová vzdálenost, stabilní přenos, který není ovlivněn elektromagnetickým rušením, vysoká šířka pásma podpory, žádný elektromagnetický únik. Díky těmto vlastnostem hraje optické vlákno v některých specifických prostředích nezastupitelnou roli


1. Pokud je přenosová vzdálenost informačního bodu větší než 100 m, pokud je vybrán měděný kabel. Je nutné přidat opakovač nebo síťové vybavení a slaboproudý prostor, aby se zvýšily náklady a skryté potíže s chybou. Tento problém lze snadno vyřešit pomocí optického vlákna.


2. Ve specifickém pracovním prostředí (jako je továrna, nemocnice, klimatizační místnost, elektrická místnost atd.) Existuje mnoho zdrojů elektromagnetického rušení. Optické vlákno může v těchto prostředích fungovat stabilně bez elektromagnetického rušení.


3. V optickém vlákně nedochází k žádnému elektromagnetickému úniku, takže je velmi obtížné detekovat signál přenášený v optickém vlákně. Je to dobrá volba na místech s vysokými požadavky na zachování důvěrnosti (jako je armáda, R& D, audit, vláda a další průmyslová odvětví).


4. V prostředí s vysokou poptávkou po šířce pásma dosahuje 1 g nebo více, takže optická vlákna jsou dobrou volbou.