CO JE EDFA?

- Mar 01, 2018-

EDFA - erbium dopované optický zesilovač

Erbium-dbyla vypracovánafibero() mplifierEDFA) je optický přístroj,opakovačzařízení, které slouží ke zvýšení intenzity optické signály, přenášenýoptické vláknokomunikační systém.

 

Jak to funguje:

Optické vlákno jedopovalvzácných zemin prvek erbium aby skleněné vlákno může absorbovat světlo na jednom kmitočtu a vyzařují světlo na jiné frekvenci. Externí Polovodičový laser páry světlo do vlákna na infračervených délkách 980 nebo 1480 nanometrů. Tato akce vzrušuje erbium atomy. Další optické signály ve vlnových délkách 1530 a 1620 nm zadejte vlákna a stimulovat nadšený erbium atomy vyzařují fotony na stejné vlnové délce jako příchozí signál. Tato akce umocňuje slabý optický signál k vyšší moci, provádějící podporu v síle signálu.

Fiber optic využití v roce 1980 vyžaduje světelné signály převedeny zpět do elektronické signály na data konečného místa určení. EDFA odebere tento krok z procesu: všechny kroky jeho provozu jsou akce fotony, takže neexistuje žádný převod optických signálů na elektronické signály.