Co je kodér

- Jun 07, 2017-

Kodér je zařízení, které sestavuje signál (například bitový tok) nebo data do formátu signálu, který lze použít pro komunikaci, přenos a ukládání. Kodér konvertuje úhlový posun nebo lineární posun do elektrického signálu, který se nazývá kódová deska, která se nazývá měřítko. Podle čtení Kodér módu lze rozdělit na dva typy: kontakt a bezkontaktní; Podle principu fungování může být kodér rozdělen na dva typy: inkrementální a absolutní. Inkrementální snímač má převést posunutí na periodický elektrický signál a potom elektrický signál zapnout do impulsu počítání pomocí počtu impulzů, které indikují velikost posunutí. Každá poloha absolutního kodéru odpovídá určenému číslu, takže jeho hodnota se vztahuje pouze k počáteční a koncové poloze měření bez ohledu na průběžný proces měření.