Základní definice televizního modulátoru

- Jun 07, 2017-

Modulátor TV, nazývaný modulátor, je často označován jako modulátor kmitočtu sousedství nebo frekvenčně modulovaný modulátor, který je modulován do požadovaného kmitočtového pásma. Vstup pro audio a video signály, výstup do specifického frekvenčního pásma vysokofrekvenčních signálů. Je hotel, nemocnice, chodník sauny, velké stravování, nájemní bydlení, tovární koleje a další hlavní zařízení pro TV místnost. Při použití mezilehlého akustického tabulkového filtru je účinně zajištěno zbytkové okrajové pásmo, které je vhodné pro sousední systém přenosu kmitočtu.