Klasifikace a funkce televizního modulátoru

- Jun 07, 2017-

Funkce

Hlavní funkcí televizního modulátoru je zdroj signálu (může se jednat o digitální televizní přijímač, střední družicové satelitní přijímače STB, telecom IPTV set-top box, DVD nebo VCD stroj, počítač, kameru, TV demodulátor a další AV Zdroje signálu) poskytující video signály (video) a audio signály (zvuk) modulované do stabilního vysokofrekvenčního kmitočtového kmitočtového signálu, video je modulační modulační režim, režim audio frekvenční modulace.

Klasifikace

Modulátor TV lze rozdělit na I digitální modulátor, RF modulátor; RF modulátor podle různých klasifikačních kritérií lze rozdělit podle: Frekvenčního intervalu pro rozdělení: o-frekvenční modulátor, frekvenční modulační zařízení podle frekvence: nízkofrekvenční modulátor, vysokofrekvenční modulátor; Podle frekvence lze rozdělit na: Agilní frekvenční modulátor, pevný modulátor frekvence od současného použití průmyslu, modulátor je aktuální kvalita nákladově efektivní a.