Rozsah použití televizního modulátoru

- Jun 07, 2017-

1. Uplatnit na počet televizních stanic podniků, jako jsou: hotely, nemocnice, nohy sauny, velké stravování, nájemní bydlení, tovární koleje.

3. Instalace zařízení je jednoduchá, bez přepojení a výměny původní linky, set-top box v počítačové místnosti, pohodlný hotel management, není snadno ukraden.

4. Použitelné pro potřebu rozšíření satelitních kanálů hotelu, můžete si prohlédnout všechny místnosti jako: Satelitní TV Phoenix, Evropský fotbal a další satelitní programy.

5. Umí realizovat svůj vlastní kanál, jako je hotelová nemocnice vysílat vlastní reklamní, školní samo-výukové kanály, taneční sály, svatební živé vysílání v restauraci.