Jak zkontrolovat kvalitu koaxiálního kabelu

- Jun 08, 2017-

1. Zkontrolujte stupeň izolačního média

Průřez standardního koaxiálního kabelu je zaoblený a vnější vodič a hliník kabelu jsou připevněny k vnějšímu povrchu izolačního média. Vnější plocha média je více zaoblená, čím menší je mezera mezi hliníkovou fólií a její vzhled, tím větší je mezera. Praxe dokazuje, že čím menší je mezera, tím lepší je výkon kabelu, navíc velký průsvitný vzduch snadno pronikl do stínící vrstvy a ovlivnil životnost kabelu.

2. Měření konzistence izolačních koaxiálních kabelů

Kolísání dielektrického průměru koaxiálního kabelu ovlivňuje zejména koeficient ozvěny kabelů, který lze použít k vypnutí izolačního média kabelu a pečlivě zkontrolovat vnější průměr každého bodu mikrometrem, aby zjistil, zda je konzistentní.

3. Tkací síť koaxiálního kabelu

Textilní síťový kabel koaxiálního kabelu hraje důležitou roli ve stínění výkonů koaxiálního kabelu a jedná se o zadní cestu napájení v centrální elektrické kabelové televizní linkě, takže kontrola kvality koaxiálního kabelu musí podrobně prověřit textilní síť , A způsob je otevření vnějšího pouzdra koaxiálního kabelu. Vyřízněte malou část koaxiálního kabelového kabelu, číslo tkané identifikace sítě, pokud a hodnota indexu, který má být kvalifikován, kromě jediné textilní síťové řady s měřením spirálového mikrometru za stejnou cenu, tím je tlustší průměr Lépe.

4. Zkontrolujte kvalitu hliníkové fólie

Důležitou rolovací rolí koaxiálního kabelu je hliníková fólie, která hraje důležitou roli v prevenci rušení vnějšího signálu otevřeného obvodu a zmatení signálu CATV, takže kvalita hliníkové fólie by měla být kontrolována v novém koaxiálním elektrickém dekretu. Nejprve otevřete vrstvu pouzdra, ujistěte se, zda pletený kabel a hliníková fólie povrch vrstvy udržovat dobrý lesk, následovaný kabelem, těsně kolem kovové malé hřídele, táhnout rovně na vzad se opakuje několikrát, a pak odříznout plášť kabelu Vrstva pro sledování hliníkové fólie má zlomený jev, může být také malý úsek z hliníkové fólie v rukou opakovaně třepal a natažený, po opakovaném tření a roztahování stále není zlomené, s určitou houževnatostí kvalifikovaných výrobků, jinak vadný.

5. Stlačitelnost vnější vrstvy

Vysoce kvalitní ochranná vrstva koaxiálního kabelu je velmi těsná, aby se zmenšila mezera uvnitř stínící vrstvy, aby se zabránilo vzniku oxidace vzduchu, aby se zabránilo relativnímu posuvu stínící vrstvy způsobené elektrickým výkonem, ale příliš stlačený Způsobí nepříjemnost, zvětší obtíž při konstrukci. Kontrolní metodou je, že na délku kabelu 1 m, na konci ochranné vrstvy, aby se síla nemohla vytáhnout jádro podle potřeby.

6. Zkontrolujte tvar kabelu

Kabelový kabel je nejen estetickým problémem, ale také problémem s kvalitou. Kabel do kruhu, každý kabel udržovaný ve stejné soustředné rovině, kabel a kabel do oblouku rovnoběžného s celkovým kontaktem, může snížit vzájemnou sílu kabelu, stohování není snadné k deformačnímu poškození, tak při přijetí kvality kabelu By neměly být brány v úvahu.