Jak funguje Ethernet

- Jun 08, 2017-

Ethernet přijímá multiplexní mechanismus naslouchání rámce nosné (CSMA) s detekcí konfliktů. Uzly v síti Ethernet mohou vidět všechny informace odeslané v síti, takže říkáme, že Ethernet je druh vysílací sítě.

Ethernet funguje takto:

Když hostitel v síti Ethernet přenáší data, postupuje podle těchto kroků:

1. Existuje nějaký signál vysílaný na poslechovém kanálu? Pokud ano, uveďte, že je kanál obsazen a pokračujte v poslechu, dokud není kanál nečinný.

2. Pokud není slyšet žádný signál, jsou data přenášena

3. Pokračujte v poslechu při přenosu, jako je konflikt zjišťování, vyhýbací algoritmus, náhodné vyčkávání po určitou dobu a pak proveďte krok 1 (při konfliktu dochází k odeslání počítače do konfliktu). Stav poslechového kanálu.)

Poznámka: Každý počítač smí odeslat pouze jeden balíček najednou, jednu sekvenci přetížení, která varuje všechny uzly)

4. Pokud není nalezen žádný konflikt, pošle se zpráva a všechny počítače musí počkat po 9,6 mikrosekundách (spuštění 10Mbps) po posledním odeslání a před pokusem o opětovné odeslání dat.