Průvodce výběrem propojky s optickými vlákny

- Jun 08, 2017-

Typy propojovacích kabelů jsou rozděleny do tří typů: St-St, SC, St-Sc. Podle typu optického vlákna mají většinou jednosměrné vlákno a multimodové vlákno dva typy. Specifikace délky jumperu jsou 0,5m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m a tak dále. Podle kabelové vnější vrstvy lze materiál rozdělit na běžný typ, běžný typ zpomalujícího plamen, bezhalogenový (Lzsh) s nízkým obsahem kouře bez halogenů a zpomalující hoření.

Podle stupně požární odolnosti budovy a požadavku požární odolnosti materiálu by měl integrovaný elektroinstalace přijmout odpovídající opatření. Použití kabelů s opožděným ohněm a optických kabelů by mělo být použito v hořlavé oblasti a v hřídeli budovy a na velkých veřejných místech by měl být používán nehořlavý, nízko kouřový a nízko toxický kabel nebo kabel a plamen Elektrická rozvodná zařízení by měla být použita v sousedním zařízení nebo mezi rozhraním.